Vysílání krmelce bylo ukončeno

Další informace o plánovaných akcích v Prostoru najdete na webu www.prostor.wtf